Paczkomaty Inpost Moryń

Paczkomaty Inpost Moryń

2 marca, 2019 0 przez Szymon Majewski

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich umieszczenie trzeba więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a ponadto bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Trzcińsko-Zdrój

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą liczyć kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. By je postawić, trzeba pamiętać prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdyby jednak zamknięty w nim sens został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny także inne wojewódzkie sądy administracyjne, toż z pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to wyłącznie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do dawania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a z obecnym planem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo prawo nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych technice

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten stwierdził, że paczkomat znaleziono w otoczeniu chodnika, na placu chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i dokumentów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawej definicji paczkomatu. Zabieg jest dodatkowo przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny realizować tego standardu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych to nie są prace budowlane. Nie doznawał zatem obowiązku uzyskania decyzji o prawie na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był spełniony takim obiegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A tak potrzeba trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Należeć nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie celu w realnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, która została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub same paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd i w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy umieć ich oddanie oraz położenie na gruncie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami zajmował się już WSA w Warszawie. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewnie nie podążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a ponadto potrzebami inwestycyjnymi. A nie nazywa to, że nowe sytuacji prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne pojęcia w metoda na tyle powszechny i uniwersalny, aby mimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odkryć odpowiednie wykorzystanie do nowoczesnych rodzajów działalności budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i wzrost cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w jakimś katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że posiadamy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być wówczas wskazane przesłanki, na pewnym poziomie ogólności, jednak z innej strony na tyle jasne, żeby nie stanowiło przedmiotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on obiekty na pozostawione do czasowego użytkowania w sezonie gorszym od ich mocy technicznej, przewidziane do przeniesienia w różne pomieszczenie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w współczesnej innej grupie. Też z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te inne, gdyby są pracować dłużej, wymagają uzyskania pozwolenia na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do natury są zgodne z prawem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie rekwizyty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie ma je wymóg uzyskania pozwolenia na budowę, i dobrze. Obiekty te oczywiście stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w tym kierunku. Fakt, że zostały uzyskane w wyjątkowym zajęciu i jedynie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie dostało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na własnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka inne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których odpowiada przepis ze powodu na domowe gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale te wyższe. Jeżeli oczywiście nie było, toż w myśli każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, które nie jest robione w realnym miejscu, lecz realizowane w fabryce. Jest on sprowadzany na pole jako gotowa funkcjonalna całość, która do leczenia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się a od innych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę tylko jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to mocna żeby go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w możliwościom pomieszczeniu jako procesu budowlanego. Gdyby natomiast ten koncept nie został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny także inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontakcie do wszelkiego urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w możliwościom stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Trzcińsko-Zdrój

0 0 votes
Article Rating